Kodex realitního makléře

Etický kodex realitního makléře Realitní aliance

  1. Makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, smluvnímo podmínkami Realitní aliance a s platnými právními normami České republiky.

  2. Makléř svým jednáním nepoškozuje oprávněné zájmy a práva klienta mezi svými klienty, nečiní rozdílů zdůvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

  3. Makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta a Realitní aliance.

  4. Makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace ( běžně nedostupné ) klientem poskytnuté a to ani po ukončení spolupráce.

  5. Makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může makléře zprostit pouze Realitní aliance nebo klient.

  6. Makléř spolupracuje s ostatními makléři a kolegy, pokud je to vzájmu klienta při takové spolupráci makléř jiného makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

  7. Makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny ( osob blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

  8. Makléř jedná vždy ve prospěch Realitní aliance a jeho klientů a svým vystupováním vždy vhodným a reprezentativním způsobem zastupuje firmu společnost, chodí na prohlídky a schůzky s klienty vhodně oblečený ve společenském oděvu, řádně upravený a vyjadřuje slušně, asertivně a v souladu s dobrými mravy.

  9. Makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování nemovitostmi a proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech provozované činnosti.

  10. Makléř se snaží neustále zlepšovat svoje vědomosti v realitní činnosti i činnosti finančního poradenství, svoje pracovní výsledky i výsledky celé společnosti Realitní aliance.

Hledáme makléřeStaňte se naším členem